Er ligt een intentieovereenkomst tussen de gemeente en het COA over heropening van het azc in Musselkanaal. In een ingelaste extra raadsvergadering afgelopen maandagavond mochten de diverse raadsfractie hun wensen en bedenkingen kenbaar maken op het principeakkoord. 

Het asielzoekerscentrum (azc) aan de Brink 7 in Musselkanaal moest in oktober 2018 nog haar deuren sluiten. Maar door toename van de vluchtenstroom en drukte bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft het COA de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen tot heropening. De gemeente wilde hier in principe in meewerken. Gesprekken zijn sindsdien gevoerd tussen het COA en het college en begin februari lag er een intentieverklaring.

De gemeente en het COA zijn het in hoofdlijnen eens geworden. Zo zal de locatie Musselkanaal naast opvang van statushouders (in afwachting van een woning in de regio) ook een Proces Opvang Locatie (POL) worden voor ‘kansrijke’ asielzoekers. Het opvangcentrum zal in principe drie jaar worden gebruikt. Partijen gaan na heropening in nog in gesprek over de situatie na afloop van de overeenkomst. Het sluiten van een bestuursovereenkomst is een collegebevoegdheid en behoeft geen instemming van de gemeenteraad. Wel mogen raadsfracties hun wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit geven; dat is afgelopen maandagavond gebeurd.

Veiligheid voorop!

De meeste fracties waren overwegend positief over de intentieovereenkomst. Onze fractie was toch wat kritischer. Veiligheid van onze inwoners staat voorop en het was ons niet duidelijk of dit gegarandeerd gaat worden. Ook wilden we graag duidelijkere afspraken over wat nu precies ‘kansrijke’ asielzoekers zijn en/of er ook zogenaamde ‘veiligelanders’ in het centrum opgevangen gaan worden. Het zijn met name mensen uit deze groep die voor veel overlast zorgen in de diverse opvanglocaties in Nederland waaronder in Ter Apel. Daar hadden wij onze zorgen over en met ons ook het actiecomit√© “Geen Ter Apel 2” uit Musselkanaal.

Daarnaast zien we graag dat er concretere afspraken gemaakt gaan worden over de periode na de drie jaren. Wat gaat er dan gebeuren met de locatie en de gebouwen. Als het COA er toe overgaat om na drie jaar wederom het centrum te sluiten, dan mag deur voor het COA wat ons betreft voor langere termijn dicht. We merken dat sluiten, heropenen veel onrust veroorzaakt in onze gemeenschap en dat willen we voorkomen.

Stevig debat

We hebben onze wensen en bedenking kenbaar gemaakt in de vergadering, en werden stevig ge√Įnterrumpeerd door de diverse andere fracties die er een andere zienswijze op na hielden. Wij vonden het een goed debat. We zijn van mening dat we de zorgen die leven bij veel van onze inwoners goed naar voren hebben gebracht in de vergadering. We hopen natuurlijk dat het college nog wat met onze wensen en bedenkingen¬† gaat doen en dat er uiteindelijk een bestuursovereenkomst komt waar iedereen achter kan staan.
We wachten het met spanning af.