De lokale politieke partij Lokaal Betrokken is een gezellige en diverse groep ‘Knoalsters’ uit verschillende lagen van de samenleving. De verkozen raadsfractie gaat regelmatig met de leden op pad naar werkbezoeken, en betrekt de leden bij de grotere vraagstukken in de gemeente.

Lijkt het je ook leuk om betrokken te zijn bij de werking van Stadskanaal? Denk je graag mee over de toekomst van deze bruisende regio?

Meld je aan als lid!

Ons Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de visie en missie van Lokaal Betrokken; namelijk het transparant en toegankelijk maken van de besluitvorming in Stadskanaal. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Frank Piek

Voorzitter

Jur Mellies

Secretaris

Peter Voorintholt

Penningmeester

Ria Lubben

Bestuurslid

Michel Zwiers

Bestuurslid

Gegevens vereniging

Naam                      : Lokaal Betrokken
Statutaire zetel      : gemeente Stadskanaal
Rechtsvorm            : Volledig rechtsbevoegde vereniging
RSIN                       : 857378284
Kvk. nr                    : 68291973
Datum oprichting : 14 maart 2017

Contactadres

E: info@lokaalbetrokken.org
I: www.lokaalbetrokken.org
T: 06 12 09 77 73 (Voorzitter Frank Piek)

Beleid

Het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 is leidend voor de activiteiten van de vereniging. Daarnaast publiceert de fractie jaarlijks een politiek jaarverslag waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van dat jaar. Op de Algemene Vergadering wordt (financiële) verantwoording afgelegd aan de leden middels een jaarverslag en -rekening.

Onze Fractie

De fractie bestaat uit leden die zijn gekozen door de inwoners van de gemeente Stadskanaal. Het is hun missie om zoveel mogelijk standpunten uit het verkiezingsprogramma te verwezenlijken. De fractievoorzitter is tevens politiek leider van Lokaal Betrokken.

Harma Zwiers

Fractievoorzitter

Simon Mulder

fractielid

Erik Louwdijk

Fractielid

Onze Wethouder

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maakt Lokaal Betrokken ook deel uit van het college van B&W.

Jur Mellies

Wethouder