De lokale politieke partij Lokaal Betrokken is een gezellige en diverse groep ‘Knoalsters’ uit verschillende lagen van de samenleving. De verkozen raadsfractie gaat regelmatig met de leden op pad naar werkbezoeken, en betrekt de leden bij de grotere vraagstukken in de gemeente.

Lijkt het je ook leuk om betrokken te zijn bij de werking van Stadskanaal? Denk je graag mee over de toekomst van deze bruisende regio?

Meld je aan als lid!

Het Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de visie en missie van Lokaal Betrokken; namelijk het transparant en toegankelijk maken van de besluitvorming in Stadskanaal. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Harma
Manning

Voorzitter

Jur
Mellies

Secretaris

Harrie
Schutte

Penningmeester

Detleff
Mellies

Bestuurslid

Henriëtte
Langius

Bestuurslid

Gegevens vereniging

Naam                      : Lokaal Betrokken
Statutaire zetel      : gemeente Stadskanaal
Rechtsvorm            : Volledig rechtsbevoegde vereniging
RSIN                       : 857378284
Kvk. nr                    : 68291973
Datum oprichting : 14 maart 2017

Contactadres

Beukenhage 10
9501 WP Stadskanaal
E: info@lokaalbetrokken.org
I: www.lokaalbetrokken.org
T: 06 – 826 932 60

Beleid

Het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is leidend voor de activiteiten van de vereniging. Daarnaast publiceert de fractie jaarlijks een politiek jaarverslag waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van dat jaar. Op de Algemene Vergadering wordt (financiële) verantwoording afgelegd aan de leden middels een jaarverslag en -rekening.