Lokaal Betrokken streeft naar een transparante werkwijze in de gemeenteraad. Eerlijk en open communiceren, ook over onderwerpen die minder populair zijn. En vooral: Uitleggen wat er speelt en waarom er op een bepaalde manier mee omgegaan wordt.

In het kader van deze transparantie maken we jaarlijks de balans op in een Politiek Jaarverslag: Een overzicht van raadsbesluiten, moties en andere inbreng in de raad van het afgelopen jaar.

Wil je weten hoe Lokaal Betrokken heeft gestemd en op welke manier wij ons onderscheiden in de gemeenteraad? Je leest het terug in de onderstaande jaarverslagen!
20222021202020192018