Lokaal Betrokken streeft naar een transparante werkwijze in de gemeenteraad. Eerlijk en open communiceren, ook over onderwerpen die minder populair zijn. En vooral: Uitleggen wat er speelt en waarom er op een bepaalde manier mee omgegaan wordt. Werken aan vertrouwen.

In het kader van deze transparantie maken we jaarlijks de balans op in een Politiek Jaarverslag: Een overzicht van raadsbesluiten, moties en andere inbreng in de raad van het afgelopen jaar.

Benieuwd? Je leest ze hier terug:

Politiek Jaarverslag 2019

Politiek Jaarverslag 2018