Begin dit jaar sloot Treant de spoedeisende hulp in het Refaja ziekenhuis. Rond dit besluit is met diverse partijen overlegd hoe de toekomst van de zorg – die steeds meer op afstand komt te staan – het hoofd te bieden. Eén van de plannen was te komen tot een dekkend AED (Automatische Externe Defibrillator) netwerk in de regio Zuidoost Groningen. Maar het is ondertussen akelig stil geworden rond de plannen. Gemeenteraadsfractie Lokaal Betrokken heeft vragen gesteld aan het college van B&W.


Eind vorig jaar beloofde zorgverzekeraar Menzis sowieso de opleidingskosten voor het bedienen van de AED’s op zich te nemen. Ook deed Menzis de toezegging mee te willen zoeken naar overige financiering van het netwerk. Dat is nu bijna een jaar geleden en het is akelig stil geworden rond de plannen. Lokaal Betrokken wil weten hoe de vlag erbij hangt.

“Meer specifiek willen we weten wie momenteel ‘de kar trekt’ in het proces om tot een dekkend AED netwerk te komen?” zegt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken. “Vorig jaar maakten waarnemend burgemeester Froukje de Jonge en wethouder Lian Veenstra zich nog sterk voor realisatie van het netwerk, maar beide zijn er inmiddels niet meer.” Lokaal Betrokken wil daarnaast ook weten in hoeverre er al iets concreets op papier staat. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over het aantal AED’s dat nodig is voor een dekkend netwerk, maar ook wie er verantwoordelijk gaat worden voor het onderhoud er van”, aldus Mellies.

In opmaat naar een dekkend AED netwerk heeft de gemeente Stadskanaal al eerder zes AED’s geplaatst op bereikbare plekken verspreid over de gemeente. Maar dit aantal zal bij lange na niet genoeg zijn. Hoeveel er nog precies nodig zijn hoopt Lokaal Betrokken binnenkort van het college te vernemen.