Afgelopen maandagavond was er een gemeenteraadsvergadering; aan de orde o.a. het vaststellen van een nieuwe woonvisie. De nieuwe woonvisie moet voor de komende vijf jaren richting geven aan het woonbeleid van de gemeente Stadskanaal. Gelukkig is er weer wat meer mogelijk.

Onder de oude visie zat alles op slot; omdat we een krimpregio zijn kwamen nieuwe initiatieven bijna niet van de grond. Nadruk lag op sloop en het in goede banen leiden van de krimpopgave.
De nieuwe visie laat meer toe; zo mag er weer voorzichtig gebouwd worden, mogen bijvoorbeeld detailhandelsbestemmingen omgezet worden naar andere bestemmingen, en wordt ruimte geboden voor nieuwe woon/zorg concepten. Wel hadden we graag nog iets meer ambitie gezien. Door de coronacrisis bijvoorbeeld zien we dat het thuiswerken een vlucht heeft genomen en de verwachting is dat ook na corona thuiswerken wel eens een blijvertje kan gaan worden. Ook zien we een voorzichtige trek naar het platteland nu er bijna geen betaalbare woningen in de steden te krijgen zijn. Met het doortrekken van de vierbaansweg naar Pekela, de verbreding van de N366 en de komst van de spoorlijn in 2024 kan onze gemeente nog wel eens heel interessant gaan worden voor deze doelgroep. Daar gaat de nieuwe visie wat Lokaal Betrokken betreft teveel aan voorbij; dat hadden we graag anders gezien.

Toch heeft de woonvisie wat ons betreft genoeg aanknopingspunten om mee aan de slag te kunnen. Belangrijk vinden we ook dat de woonvisie ruimte biedt om deze periodiek op onderdelen te actualiseren. De woonvisie krijgt hiermee een dynamisch karakter. We hebben voorgesteld het actualiseren zeker eens per jaar te doen; als stok achter de deur zeg maar. We gaan er vanuit dat we met deze nieuwe woonvisie de krimp kunnen ombuigen naar (voorzichtige) groei. Dat verdient onze gemeente.

De visie is te lezen op de website van de gemeente Stadskanaal.

 

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.