De eigenaars van het Pagecentrum hebben de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring voor het verbouwen van de zwembaden. Daarbij komt het tropische zwemgedeelte te vervallen, en wordt alles samengebracht in het aangepaste wedstrijdbad. Een groot verlies voor de gemeente, maar onontkoombaar in een regio dat met spontane en harde krimp te maken heeft.

Om dit te mogen realiseren moet de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Centrumgebouw Pagedal worden gewijzigd. Deze overeenkomst omvat en beschermt het gebruik van de baden door sport-, recreatie- en gezondheidsverenigingen, maar blokkeert door het specifieke taalgebruik ook legaal de voorgenomen verbouwing.

Er is enige ophef geweest over het wel of niet welkom zijn van alle (huidige) verenigingen na de verbouwing. Voor zover wij na navraag hebben begrepen, lijkt dit niet langer het geval. Gelukkig hoeft de erfpachtovereenkomst nog niet direct herzien te worden, en blijft er ruimte voor onderhandeling tussen verenigingen en het Pagedal. We zijn dan ook voornemens om alvast goedkeuring te verlenen aan de verbouwing, met de waarschuwing dat we wél kritisch blijven over het verdere verloop van onderhandelingen.