Na jaren van bevolkingskrimp groeit de gemeente Stadskanaal weer. Maar de bouw van nieuwe woningen blijft achter.

 

Er is vooral vraag naar betaalbare sociale huurwoningen en de wachttijden voor dit type woningen lopen op. Lefier is de grootste woningcorporatie in onze gemeente maar toont wat Lokaal Betrokken betreft te weinig ambitie om op korte termijn nieuwe woningen bij te bouwen.

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente maken elk jaar zogenaamde prestatieafspraken. Zo ook voor 2022. Daarin valt o.a. te lezen dat het aantal geplande nieuw te bouwen woningen voor dit jaar uitkomt op: nul, noppes, nihil. Dat vinden we een gemiste kans. En dan te bedenken dat Lefier wel genoeg ruimte heeft om te bouwen, zoals op het voormalige LTS terrein in Musselkanaal, of in Stadskanaal waar de ‘Philipsflatten’ gestaan hebben of op de locatie Gelderselaan. Wel heeft Lefier plannen voor nieuwbouwwoningen in voorbereiding. Het kan ons niet snel genoeg.

Een ander probleem is dat er al langere tijd opkopers actief zijn in onze gemeente. Goedkope (huur)woningen worden opgekocht door vermogende particulieren, bedrijven of beleggers met de bedoeling deze duurder te verkopen of te verhuren tegen veel hogere huurprijzen. Starters op de woningmarkt maken op deze manier minder kans op een betaalbare woning. We hebben daar vorig jaar juni schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Het college wilde nog geen standpunt innemen over deze kwestie en wilde eerst een provinciaal onderzoek afwachten. Inmiddels is er ook een wet aangenomen die gemeenten in staat stelt voor bepaalde typen koopwoningen een zelfbewoningsplicht op te leggen. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken rond het provinciaal onderzoek en naar het standpunt van het college rond het invoeren van een zelfbewoningsplicht.