De huidige raadsperiode zit er bijna op; nog drie weken tot aan de verkiezingen. De kiezers zijn dan aan zet. Zij bepalen wie de volgende vier jaar, namens hen, de gemeente mag besturen.

Ik hoop op een hogere opkomst dan de laatste keer in 2018, die was met 47,5% aan de lage kant. Bij een lage opkomst scoren christelijke partijen als de ChristenUnie en het CDA over het algemeen  goed. Christelijke kiezers zijn traditioneel plichtsgetrouwe stemmers ook als het niet goed gaat met land, provincie of gemeente. Althans zo ging het tot nu toe. Onder Rutte III is het vertrouwen in de politiek nog verder gedaald: tot onder het vriespunt. De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie doen het in de ogen van burgers dus niet goed. Het vervelende is dat het hier om landelijke politiek gaat maar het treft ook de lokale politiek. Dat vind ik jammer. Lokaal gaat het tenslotte om heel andere zaken. We hebben er niet om gevraagd maar we hebben er wel mee te maken. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat de kiezer gaat doen op 14, 15 en 16 maart.

Als Lokaal Betrokken raadslid heb ik het ambt de afgelopen jaren met eer en geweten vervuld. Verantwoorden vinden we belangrijk. ‘Niet alleen zeggen wat je doet maar ook doen wat je zegt’ is ons credo. Zo plaatsen we regelmatig berichten en filmpjes op onze website en sociale media en publiceren we elk jaar een politiek jaarverslag. Ook heb ik als enig raadslid van Lokaal Betrokken geregeld een column in deze krant mogen schrijven. Wordt het ons gegund ons in te blijven zetten voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal? Ik hoop het. Er is nog veel te doen.

Ik denk oprecht dat Lokaal Betrokken het verschil kan maken…maar dat is aan de kiezer.

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.