Veel gemeenten in Nederland hebben te kampen met financiële tekorten: onze gemeente niet uitgezonderd. Zoals het nu lijkt stevenen we dit jaar af op een tekort van ruim zes miljoen euro.

Ook de afgelopen jaren was het beeld niet anders; ondanks diverse bezuinigingsmaatregelen. Tot nu toe hebben we de gaten kunnen vullen door een greep te doen uit de reserves. Maar de bodem van de kas komt nu toch echt in zicht. Zoals gezegd: onze gemeente is niet de enige met deze problemen. Bij veel gemeenten staat het water tot aan de lippen.

De tekorten ontstaan in het zogenaamde ‘sociaal domein.’ Sinds 2015 is de uitvoering van de WMO, de participatiewet en de jeugdwet bij de gemeenten komen te liggen. Dat verloopt op zich prima alleen stelt het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar om de taken ook naar behoren uit te voeren. Gevolg daarvan is dus dat de afgelopen jaren onze gemeente op andere gemeentelijke taken al flink heeft moeten bezuinigen (bijv. groenonderhoud). En om begrotingen sluitend te krijgen een greep uit de algemene reserves moeten doen. Dit is niet meer vol te houden en dus moet er nu iets gebeuren.

Er moet gewoon meer geld naar de gemeenten; daar is iedereen het over eens. Vorige week in een raadsvergadering hebben wij van Lokaal Betrokken daartoe een motie ingediend die raadsbreed is aangenomen. Veel gemeenten in Nederland hebben soortgelijke acties ondernomen. Tot nu toe toont de verantwoordelijke minister zich zo flexibel als een loden deur en weigert ze vooralsnog meer middelen ter beschikking te stellen.

En dus staan wij als gemeente met de rug tegen de muur want in november moet wel de begroting van 2021 vastgesteld worden. Wat kunnen we nog doen? Nog meer bezuinigen zal de leefbaarheid in onze gemeente drastisch in gevaar brengen. Wij van Lokaal Betrokken vinden het te zot voor woorden dat wij als gemeente moeten bezuinigen omdat het Rijk verzaakt voldoende middelen beschikbaar te stellen voor taken die ze wel bij ons neergelegd heeft. Wellicht moeten we als gemeente overwegen een niet-sluitende begroting in te leveren bij de provincie. En hiermee een duidelijk signaal afgeven: tot hier en niet verder! We komen dan onder preventief toezicht, en dat is verre van ideaal, maar misschien het overwegen waard?

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.