Door de coronacrisis heeft de regering besloten gemeenten financieel extra te ondersteunen bij hun toezichts- en handhavingstaken. Gemeenten krijgen daarmee de mogelijkheid tijdelijk extra mensen in te huren. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor in totaal € 60 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling geldt tot en met 30 juni 2021. Voor de gemeente Stadskanaal is maximaal een bedrag beschikbaar van 119.000 euro. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de inzet van tijdelijk extra mensen. Te denken valt aan relatief eenvoudige taken waarbij geen contact nodig is met overtreders. Of er kan voorzien worden in ondersteuning in de binnendienst. Doel is een deel van de taken van boa’s en politiemensen uit handen te nemen, waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taken rondom toezicht en handhaving en in het bijzonder van de COVID-19 maatregelen.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moeten gemeenten wel een aanvraag indienen. Lokaal Betrokken is benieuwd óf het college voornemens is dit te gaan doen. En zo ja, waaraan ze dit denkt te gaan besteden.