Over iets meer dan drie maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen: het feest van de democratie. Altijd weer spannend die verkiezingen.

Lokaal Betrokken doet dan voor de tweede keer mee. In 2018 kwamen voor het eerst in de gemeenteraad met nét geen twee zetels. We hopen straks in maart meer zetels te behalen. Je merkt aan alles dat de verkiezingen er aan zitten te komen. Partijen zijn zich aan het profileren. In de laatste raadsvergaderingen vragen fracties vaker dan normaal het woord. Oneliners worden zorgvuldiger gekozen in de hoop dat deze opgepakt worden door de (lokale)media. De toon van het debat wordt ook wat scherper. Er wordt vaker geïnterrumpeerd en ogenschijnlijk minieme verschillen in standpunten worden onder een vergrootglas gelegd: van elke mug wordt, bij wijze van spreken, een olifant gemaakt. Bijgevolg is wel dat raadsvergaderingen daardoor uitlopen. Ik vraag me daarbij af of de kiezer dit alles wel meekrijgt? Ik denk namelijk van niet.

Vers bloed houdt onze democratie vitaal

Buiten de raadzaal zijn alle partijen druk in de weer met voorbereidingen voor de campagne. Die zal straks in alle hevigheid los barsten. Verkiezingsprogramma’s zijn geschreven en van de meeste partijen zijn de kandidatenlijsten inmiddels door de leden vastgesteld. Op deze kandidatenlijsten staan er naast oudgedienden ook veel nieuwe namen. Dat is goed. . Ook op onze kandidatenlijst staan veel nieuwe namen.

Naast de voorbereidingen richting de verkiezingen is het ook tijd voor reflectie. Over hoe we het hebben gedaan de afgelopen periode. Wat we hebben bereikt en wat wellicht beter had gekund? Lokaal Betrokken vindt verantwoorden achteraf belangrijk. Als enige fractie in de gemeenteraad komen we elk jaar met een politiek jaarverslag. Daarin laten we de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar de revue passeren. Laten we zien hoe we gestemd hebben, welke moties en amendementen we hebben ingediend en welke vragen we aan het college hebben gesteld. Ons credo is: niet alleen zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. We zijn er klaar voor!

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.