Scholengroep OPRON heeft in april aangegeven de Westerschool te gaan sluiten per het einde van dit schooljaar. Ouders en kinderen werden hiermee verzocht om naar de andere school van de scholengemeenschap te verhuizen, op drie kwartier lopen van de Westerschool.

Voor ouders, kinderen én gemeenteraad komt dit nieuws koud op hun dak vallen; op korte termijn moeten ze hun (werk)schema aanpassen op het wegbrengen van kinderen, ze sluiten met de kinderen niet meer aan op het buurtcentrum, en er wordt gevreesd voor de al steeds slechter wordende leefbaarheid van Stadskanaal Noord.

Dit terwijl in Artikel 159 Wet op het primair onderwijs duidelijk staat aangegeven dat een school alléén vrijwillig mag worden opgeheven als dit vóór 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing medegedeeld wordt aan de gemeenteraad.

Desondanks lijkt OPRON toch zeker te zijn van de opheffing. De schoolkinderen hebben de laatste week met veel buitenactiviteiten doorgebracht, terwijl de school leeg werd gehaald. Ouders krijgen het gevoel dat ze niet serieus worden genomen en zich neer moeten leggen bij het besluit.

Wij blijven bezorgd om de bestempeling van de Westerschool als ‘zwakke’ school, vooral als het bestuur voornemens is om de vestiging te sluiten en daarmee de handdoek al in de ring heeft gegooid. Wij zijn echter in overleg met betrokken ouders overtuigd geraakt van het feit dat de school bestaansrecht heeft, eventueel onder andere leiding of met een andere scholengemeenschap. Door OPRON aan de wet te houden, kunnen wij tijd gunnen om dit te bewerkstelligen, of in ieder geval ouders de tijd te geven om een ander plan te bedenken.

 

We hebben het voornemen samen met een meerderheid van de raad een amendement in te dienen waarin OPRON’s verzoek tot sluiting wordt afgewezen, en trachten we ons te blijven betrekken bij het zoeken naar een nieuwe oplossing.

Maandag 10 juli vanaf 19:30 is de raadsvergadering, bezoekers welkom. Meestal is het mogelijk om via RTV1 Stadskanaal mee te luisteren.

 

 

(Foto: Harry Tielman)