In het begin van het schooljaar waren er veel klachten over het leerlingenvervoer. Lokaal Betrokken heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Begin september regende het klachten bij de vervoerder. Diverse media berichtten hierover, waaronder het Dagblad van het Noorden . Het leerlingenvervoer is sinds maart dit jaar in handen van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Volgens directeur Jan Bos was sprake van ‘opstartproblemen’. Ook in onze gemeente zijn een aantal leerlingen getroffen. Reden voor ons om er vragen over te stellen.

Administratieve problemen

Volgens de antwoorden van het college lag de oorzaak van de problemen vooral op het administratieve vlak, met name bij de vervoerder. Op 23 juli was de deadline voor gemeenten om gegevens door te geven aan de vervoerder. De gegevens zijn vanuit de gemeente Stadskanaal tijdig en goed aangeleverd, wat overigens niet gold voor alle gemeenten. Mede daardoor zijn in de laatste twee weken van de zomervakantie bij de vervoerder veel mutaties binnengekomen, die verwerkt moesten worden. Er zijn altijd mutaties in de laatste weken, maar dit keer is de vervoerder overspoeld door mutaties.

Huidige stand van zaken leerlingenvervoer

Er heeft een gesprek plaatsgevonden vanuit de gemeente met de vervoerder over de afzonderlijke gevallen. Gekeken is naar oplossingen en is er besproken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Iedereen was erover eens dat dit niet nog een keer mag gebeuren. Op bestuurlijk niveau is er overleg geweest en is de situatie geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook vindt op ambtelijk niveau overleg plaats met de vervoerder van het leerlingenvervoer om de voortgang te monitoren.

Hier de link naar de brief: Schriftelijke vragen klachten leerlingenvervoer – antwoord