Nog twee raadsvergaderingen te gaan met de huidige gemeenteraad. Op 16 maart zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen; de inwoners van de gemeente Stadskanaal kiezen dan hun nieuwe volksvertegenwoordiging.
En op 30 maart worden de leden van de nieuwe raad geïnstalleerd. Klaar om de komende vier jaren aan het hoofd van de gemeente te staan. Want zo is het geregeld. Zo staat het in onze Grondwet.

Lokaal Betrokken, opgericht in 2017, deed in 2018 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en wist gelijk een zetel (nét geen twee) te behalen. Ik als raadslid namens Lokaal Betrokken heb de zetel de afgelopen vier jaren met trots mogen bekleden. We waren  vaak kritisch maar opbouwend. We gingen voor het eerlijke verhaal en hebben altijd onze verantwoordelijkheid genomen. Ik schrijf hier ‘we’ want ik heb het de afgelopen jaren zéker niet alleen gedaan. Ik had al die jaren de steun van een goede fractieondersteuner en een enthousiaste groep leden. Daar ben ik ze allen dankbaar voor. Samen stonden we sterk.

Maar ik maak me zorgen over de stand van onze lokale democratie. Gemeenten krijgen er meer en meer taken bij: complexe taken. Raadsleden krijgen dus steeds meer op hun bordje. Ik merk dat er gaandeweg een kenniskloof ontstaat tussen enerzijds de ambtenarij en het college en aan de andere kant de gemeenteraad en de bevolking die ze vertegenwoordigd. De tijd dat een gemeenteraadslid het raadslidmaatschap, naast een fulltime baan, er wel even bij kon doen, is volgens mij voorbij. Ik maak me daar oprecht zorgen over.

Doordat alles steeds complexer wordt, is het voor een gemiddelde burger ook steeds moeilijker te volgen. Veel mensen hebben daardoor het gevoel niet meer vertegenwoordigd te zijn. Het democratisch principe dat het volk via een gekozen volksvertegenwoordiging zichzelf bestuurt, staat behoorlijk onder druk: ook op gemeentelijk niveau. Dat kan en moet anders wat Lokaal Betrokken betreft. Daar willen we de komende tijd actief mee aan de slag. Samen met u.

 

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.