“Doet Groninger er nog wel toe?” met deze woorden begon ons raadslid Jur Mellies z’n in- leiding tijdens het spoeddebat op 13 januari jl.

Reden van het debat was het voornemen van het kabinet, om tegen de afspraken in, de gaswinning in het Groningenveld te verdubbelen. ‘Onbegrijpelijk’, vond de gemeenteraad! De inwoners van dit gebied ondervinden al veel schade, ellende en gevoel van onveiligheid. De schadeafhandeling voor de inwoners verloopt, zoals bekend, zeer traag en ook de agrarische sector ondervindt schade aan o.a. mestkelders en drainage. Voor deze sector blijkt nog te weinig geregeld te zijn. In het spoeddebat werd de motie “Groningen zegt nee” unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee wilde ze de inwoners van het aardbevingsgebied een hart onder de riem steken.

Al eerder was daar het nieuws dat de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG haar deuren zou moeten sluiten. Meer dan tweehonderdduizend mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend tegen dit voornemen. En dan hebben we het nog niet over de mensonterende toestanden rond de aanvraag van de SNN subsidie. Dus terecht de vraag: doet Groninger er nog wel toe?

Dichterbij huis zijn de problemen van een heel andere orde maar niet minder verstrekkend. Zo krijgt bijvoorbeeld onze gemeente al jaren structureel te weinig geld van het Rijk voor taken die ze wel bij ons neergelegd heeft. Korting op korting werd ons opgelegd. Jarenlang hebben we dat goed weten op te vangen maar er zijn grenzen. In 2020 besloot de voltallige gemeenteraad om een niet sluitende begroting in te dienen. Genoeg is genoeg vond de raad. Daarmee kwam de gemeente in 2021 onder preventief toezicht. Inmiddels is het Rijk met extra geld over de brug gekomen en schrijven we voorzichtige zwarte cijfers; al blijft de situatie zorgelijk.

Op andere vlakken komt er de komende jaren nog genoeg op ons af: de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie, de woonopgave en de landbouwtransitie om er een aantal te noemen. Dus stilzitten is er zeker niet bij. Wij van Lokaal Betrokken gaan de uitdaging aan, samen met de inwoners van onze mooie gemeente. Want: Stadskanaal doet er wel degelijk toe!