Lokaal Betrokken heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over mogelijk vervoer van windturbineonderdelen door onze gemeente.

Het betreft vervoer van onderdelen bestemd voor windpark de Drentse Monden. Al eerder hebben de gemeenten Veendam en Oldambt besloten geen toestemming te verlenen voor transport van windturbineonderdelen door hun gemeenten. De gemeente Oldambt weigerde zelf tot twee keer toe een verzoek van de RDW (Rijkdienst voor het Wegverkeer).

Lokaal Betrokken is bang dat als de transporten plaats gaan vinden door onze gemeente dit voor veel overlast zullen gaan zorgen. Dat het mogelijk schade toebrengt aan de gemeentelijke wegen, maar wellicht ook aan gebouwen en aan flora en fauna.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Gaat het college medewerking verlenen aan een mogelijk verzoek van de RDW?
  2. Heeft het college reeds een verzoek van de RDW ontvangen om onderdelen van windmolens door onze gemeente te vervoeren?
  3. Is het college met ons eens dat deze transporten door onze gemeente ongewenst zijn.