Al jaren liggen er miniaturen opgeslagen in het gemeentelijk depot. De gemeente wacht al die tijd ook al op gegadigden die het depot over willen nemen. Tot op heden zonder succes.  Jur Mellies van de fractie Mellies | Lokaal Betrokken is benieuwd naar de status van het park en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het miniaturenpark is door de gemeente in 2008 voor € 300.000,- overgenomen van een attractie-/recreatiepark in Appelscha.  Er zijn destijds contacten geweest met particuliere ondernemers en maatschappelijke organisaties om realisering van een recreatiepark in samenhang met het miniaturenpark mogelijk te maken nabij het STAR terrein. In december 2009 is nog aanvullend krediet beschikbaar gesteld door de toenmalige gemeenteraad ten behoeve van de realisering en inrichting van het miniaturen- en (gedeeltelijk) recreatiepark.

Jammer genoeg heeft het project geen doorgang gevonden en sindsdien liggen de miniaturen weg te kwijnen in het gemeentelijk depot. De gemeente wil er graag vanaf. In al die jaren schijnt er wel interesse te zijn geweest van meerdere partijen voor het miniaturenpark, maar heeft het niet tot iets concreets geleid.

‘Wat nu te doen met de miniaturen?’ is de hamvraag. Niets doen lijkt geen optie. De huidige staat van de miniaturen is ‘niet optimaal’ en wordt er ook niet beter op. Lokaal Betrokken vraagt zich af wat nog de waarde is van de miniaturen gezien de huidige staat? Raadslid Jur Mellies heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

zie:  Schriftelijke vragen Miniaturenpark