Wat gebeurt er met afvalcontainers die te zwaar zijn om geleegd te worden door de inzamelaar? Lokaal Betrokken heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Onlangs berichtte de gemeente Stadskanaal op haar website dat afvalinzamelaar SUEZ regelmatig moeilijkheden ondervindt met het legen van te zware containers (zwaarder dan 75 kilo). De liftarmen kunnen het gewicht niet tillen. De fractie Lokaal Betrokken is benieuwd hoe vaak containers dan blijven staan en of bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast vraagt Lokaal Betrokken zich af waarom de groene Gft-container dit voorjaar niet drie keer gratis is geleegd. 28 maart 2018 heeft de gemeenteraad namelijk ingestemd met de notitie uitwerking variant 2 VANG (Van Afval Naar Grondstof) met hierin een aantal maatregelen/acties/wijzigingen met als doel:  75% scheiden van restafval aan de bron en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
Eén van de acties voor de deelstroom Gft (Groente, fruit- en tuinafval) was dat vanaf medio maart tot en met eind april en vanaf medio oktober tot en met eind november de Gft-container 6 maal (drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar) gratis geleegd zou worden. Dit voorjaar is dit niet gebeurd.

Overigens heeft de gemeente Stadskanaal de doelstelling 75% scheiding van het restafval en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 niet gehaald. Over 2020 zou de gemeente Stadskanaal uit moeten komen op 3300 ton restafval. In november stond de teller op 4212 ton en daar moest december nog bij opgeteld worden.

Volgend maand wordt het VANG beleid geëvalueerd in een opiniërende raadscommissievergadering.