Het bedrijf Powerfield heeft verregaande plannen voor de aanleg van een zonnepark van 70 hectare langs de Van Boekerenweg. Het park moet landschappelijk, maar ook maatschappelijk passen. Ze stort daartoe € 750.000,- in een gebiedsfonds. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend op een bewonersbijeenkomst in buurtcentrum Noordstee.

Maart jongstleden heeft de gemeenteraad een visie op zonneparken vastgesteld. Daarin is duidelijk gesteld dat om op grote schaal ruimte te bieden aan zonneparken er draagvlak moet zijn binnen de gemeente en de direct omwonenden. Zonneparken moeten bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen de gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken wordt dan verwacht dat ze een financiële bijdrage leveren aan een zogenaamd ‘gebiedsfonds’. Gisteravond maakte Powerfield dus bekend 750.000 euro te willen storten in dit fonds.

Eenmalige storting

Het gebiedsfonds krijgt de vorm van een stichting. De bedoeling is dat ook initiatiefnemers van toekomstige parken hun bijdrage op rekening van deze stichting gaan storten. De bedragen die gestort gaan worden zijn éénmalig. De 750.000 euro die Powerfield gaat bijdragen aan het fonds betreft eveneens een eenmalige storting. De stichting zal onafhankelijk opereren, dus los van overheden en van het bedrijf zelf. Wie het beheer precies gaat krijgen over het fonds is nog niet bekend. Over hoe de gelden dan moesten worden besteed waren de meningen onder de aanwezigen verdeeld.

Landschappelijke inpassing

Ook werd tijdens de bijeenkomst een presentatie gegeven door een landschapsarchitect over hoe het park aan de van Boekerenweg zal worden ‘aangekleed’. Veel groen rondom het park, en bijvriendelijke beplanting langs waterpartijen. Op het park zelf zullen naar alle waarschijnlijkheid schapen ervoor gaan zorgen dat het gras kort gehouden wordt.

De initiatiefnemers hopen in 2020 het park gerealiseerd te hebben.