Hoe heeft Lokaal Betrokken het gedaan het afgelopen jaar? U vindt het in het politiek jaarverslag 2021.

‘Niet alleen zeggen wat je doet, ook doen wat je zegt. En belangrijker nog: leg uit hoe je het gedaan hebt’, dat is ons motto. Verantwoorden vinden belangrijk. Dat doen we middels berichten op deze website of via onze social mediakanalen. Ook doen we dit door jaarlijks een politiek jaarverslag uit te brengen.

2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. Dat betekende veel digitaal vergaderen en weinig fysieke bijeenkomsten. We misten het contact met onze inwoners. Laten we hopen dat 2022 verbetering biedt.

2021 was ook het eerste jaar voor onze nieuwe burgervader Klaas Sloots. Na twee waarnemende burgemeesters hebben we nu eindelijk weer een kroonbenoemde burgemeester. Dat houdt in dat een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan is.

Na jaren van krimp, groeien we nu weer. En er mag weer gebouwd worden. Woontitels die eerst wegbestemd waren, zijn weer terug bestemd. We zien dan ook dat er weer driftig gebouwd wordt. Alleen de bouw van betaalbare sociale huurwoningen blijft wat ons betreft achter. Woningbouwcorporaties mogen wel wat meer ambitie tonen.

De komende jaren zullen in het teken staan van de energietransitie. Europa moet verduurzamen, Nederland moet verduurzamen en de gemeenten zijn aan zet. Onze gemeente is ingedeeld bij de regio Groningen. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk optrekken met de andere Groninger gemeenten. De manier waarop dit gebeurt, is niet naar onze zin. Veel wordt over de ruggen van de inwoners geregeld. Dat vinden we niet goed. Inwoners moeten in het vervolg van de energietransitie beter betrokken worden.

16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We hopen op uw stem.

Link naar politiek jaarverslag 2021