Inmiddels een goed gebruik: het politiek jaarverslag. Met het politiek jaarverslag legt de fractie van Lokaal Betrokken verantwoording af aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

Het jaar 2020 was het jaar die de geschiedenis in zal gaan als: hét coronajaar! Het coronavirus hield Nederland in zijn greep sinds de eerste bevestigde besmetting in februari. Sindsdien zijn er vele maatregelen afgekondigd en vielen er vele slachtoffers te betreuren.

Corona heeft het hele maatschappelijke leven ontwricht. Er mochten opeens geen handen meer worden geschud. Groepsvorming op straat werd verboden. Scholen moesten tijdelijk dicht, de horeca sluiten. Veel bedrijven moesten hun activiteiten staken en kwamen daardoor in de problemen. Veel mensen dreigden in een sociaal isolement te geraken. De verhalen van zieke ouderen in verzorgingstehuizen die geen bezoek van dierbaren mochten ontvangen waren schrijnend. De zorg draaide overuren. En wat voor een prestatie hebben zij geleverd: een diepe buiging voor al die hardwerkende zorgmedewerkers.

Thuiswerken werd de norm. Leveranciers van digitale vergadersoftware deden goede zaken. Vergaderd en overlegd werd er via beeldschermen. Ook de gemeenteraad moest noodgedwongen haar manier van werken aanpassen. Want het raadswerk ging natuurlijk gewoon door.

Voor u ligt het politiek jaarverslag 2020. Met dit verslag leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal over wat wij gedaan hebben. Wat zijn de belangrijkste kwesties die voorbij zijn gekomen dit jaar? Hoe hebben wij gestemd over raadsvoorstellen? Welke raadsinstrumenten hebben wij gebruikt? U leest het allemaal in dit jaarverslag.

Wij wensen u veel leesplezier.