Als nieuwe lokale politieke partij vinden we het belangrijk verantwoording af te leggen aan de inwoners van onze gemeente. Dat doen we onder andere via een ‘politiek jaarverslag’.

Het Politiek Jaarverslag 2018 is het eerste jaarverslag sinds we in de gemeenteraad van Stadskanaal vertegenwoordigd zijn. Lokaal Betrokken is in het voorjaar van 2017 opgericht, en maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voor het eerst deel uit van de raad van de gemeente Stadskanaal.

Verantwoording afleggen is over het algemeen niet iets waar politieke partijen sterk in zijn. Dat zal ook de reden zijn dat veel mensen niet veel op hebben met politiek. Dat is niet alleen jammer, maar ook zorgelijk. Verantwoorden hoort bij een goede werking van de democratie. Wij van Lokaal Betrokken vinden dat gekozen volksvertegenwoordigers de plicht hebben zich tegenover hun kiezers te ‘verantwoorden’.  Het Politiek Jaarverslag is een van de manieren waarop wij ons verantwoorden.

In het politieke jaarverslag lichten we beknopt de belangrijkste kwesties toe die in het jaar 2018 hebben plaatsgevonden, en waar wij (mede) ons hebben ingezet. Daarnaast laten we zien hoe we gestemd hebben op raadsvoorstellen, amendementen en moties; welke raadsinstrumenten we gebruikt hebben en blikken we kort vooruit op het komende jaar.