Gemeente Stadskanaal krijgt 87.000 euro subsidie van de provincie Groningen voor de herinrichting van het winkelgebied Menistenplein. De subsidie is afkomstig uit het ‘Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid’ en uit de ‘Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden’.

In deze ronde gaat er in totaal 2 miljoen subsidie naar 15 projecten voor de aanpak van winkelgebieden, diverse voorzieningen en de woningvoorraad. Het gaat om projecten in verschillende Groninger gemeenten waar de leefbaarheid onder druk staat door krimpproblemen, zoals woning- en winkelleegstand en het wegvallen van voorzieningen. Het geld komt uit twee subsidieprogramma’s, bedoeld om de krimpproblemen in onze provincie aan te pakken.

In oktober volgt een tweede subsidieronde waar nogmaals 3,5 miljoen euro te vergeven is bestemd voor aanpak van centrumgebieden in dorpen of kernen. Dit wordt dan de tweede en laatste ronde, daarna is het budget op. De gemeente Stadskanaal hoopt dan aanspraak te maken op nog eens ruim 2.7 miljoen euro om de rest van het winkelcentrum van Stadskanaal aan te pakken.