Een aantal ondernemers en vastgoedeigenaren hebben per brief zowel het college als ook de gemeenteraad verzocht de Navolaan vanaf de rotonde bij het politiebureau, tot de Europalaan open te stellen voor bestemmingsverkeer. Tevens willen ze een 30 tal parkeerplaatsen op het Raadhuisplein.

‘In het gebied rondom het Raadhuisplein staan een tiental winkelpanden leeg. En daar komen voor december nog zeer zeker 3 leegstaande panden bij’. De leegstaande panden zijn ondanks huurverlagingen praktisch onmogelijk weer te verhuren, doordat ze niet bereikbaar voor auto’s en er niet in de directe nabijheid geparkeerd kan worden.’  aldus de brief. Gezien de urgentie willen de initiatiefnemers als pilot alvast een kleiner aantal parkeerplaatsen, zodat ervaring opgedaan kan worden. De bestrating en verharding voor het parkeren is grotendeels al aanwezig en de kosten zullen gering zijn.’

Parkeerplaatsen de oplossing voor winkelleegstand?

Volgens Lokaal Betrokken is het nog maar de vraag of de leegstand in dat gedeelte van het centrum opgelost wordt door de aanleg van parkeerplaatsen? Daarnaast is het ook nog eens zo dat precies op dezelfde plek al een ondergrondse parkeergarage aanwezig is. De parkeergarage heeft voldoende parkeerplekken, en waar parkeren ook nog eens het eerst kwartier gratis is. De parkeerplaatsen op het Raadhuisplein zouden dan concurreren met de parkeerplekken van de parkeergarage. Ook niet erg wenselijk dunkt ons.

Ook de Kanaalstreek schonk deze week aandacht aan dit onderwerp.

Artikel Kanaalstreek

 

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.