De oprichting van de nieuwe lokale politieke groepering Lokaal Betrokken is een feit. 15 maart is de notariële akte ondertekend. Ook staat de naam Lokaal Betrokken officieel geregistreerd bij het centraal stembureau van de gemeente Stadskanaal. De nieuwe politieke groepering zal 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Jur Mellies. Hij is thans fractievoorzitter van de éénmansfractie fractie Mellies in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Lokaal Betrokken wil zich vooral onderscheiden door meer inwoners te betrekken bij lokale kwesties. “We willen vooral veel informeren en de discussie op gang brengen. De discussie moet wat ons betreft zoveel mogelijk eerst buiten de raadszaal gevoerd worden – voor en door lokaal betrokken inwoners”. Lokaal Betrokken is van mening dat het representatieve stelsel zoals die nu geldt zijn langste tijd wel heeft gehad. Het is tijd voor een herijking van de lokale democratie. In de landelijke vernieuwingsagenda lokale democratie wil de overheid de gemeenten stimuleren hiermee te experimenteren. Wij willen hier graag bij aansluiten.

Lokaal Betrokken gaat voor een betrouwbare, toegankelijke overheid die de taal van de inwoners spreekt. Geworteld in de gemeenschap; kritisch maar opbouwend; open en transparant, maar vooral met ‘beide benen op de grond’.  De uitspraak: “Doe maar normaal, doe je al gek genoeg” zou onze lijfspreuk kunnen zijn.

Lokaal Betrokken  behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Stadskanaal, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook!

 

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.