De oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 hebben kennisgenomen van het besluit en het persbericht van de restcoalitie om oud-informateur Bert Nederveen aan te stellen als zogenaamde verkenner. Hij moet onderzoeken hoe er een breder politiek draagvlak moet komen voor de coalitie.

 

De oppositie vraagt zich af waarvoor er precies draagvlak moet komen. Ze vinden het nodig en redelijk dat je, voordat je overweegt om steun te verlenen aan deze coalitie, weet wat er qua bezuinigingen staat te gebeuren. Dat hoeft niet tot op de komma nauwkeurig, maar wel in grote lijnen. Alleen op basis van een vage omschrijving dat er moeilijke en pijnlijke beslissingen gemaakt moeten worden, kun je geen constructief gesprek aangaan.

De oppositiepartijen vinden het dan ook de omgekeerde volgorde en zinloos om in dit stadium aan de oppositie te vragen wat hun beelden, wensen en adviezen zijn. Ze vinden dat de coalitiepartijen en het college hun kaarten open op tafel moeten leggen. Dat wil zeggen dat de coalitiepartijen en het college duidelijker antwoord moeten geven op de vraag welke kant ze op willen met het wegwerken van het tekort. Ook vindt de oppositie het belangrijk om te weten hoeveel van het tekort nu te wijten is aan het Rijk en hoeveel er te wijten is aan gemeentelijk beleid. De oppositiepartijen zullen op grond van dit antwoord bepalen of en wanneer ze een gesprek met Nederveen nuttig en zinvol vinden.