Precies negen weken na de gemeenteraadsverkiezingen is er nu duidelijkheid. Er komt een raadsakkoord en een raadsbreed college.

Het college zal worden gevormd door de partijen ChristenUnie, Lokaal Betrokken, PvdA en de VVD. Beoogd wethouders voor deze partijen zijn: Ingrid Sterenborg (CU), Jur Mellies (LB), Egbert Hofstra (PvdA) en Goedhart Borgesius (VVD). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het college gaat werken voor alle partijen in de raad op basis van een raadsbreed inhoudelijk akkoord. Dat is nog niet eerder zo gedaan in de gemeente Stadskanaal. Voorheen was het gebruikelijk dat gewerkt werd op basis van een door een meerderheidscoalitie opgesteld bestuursakkoord. Met die traditie wordt nu dus gebroken. “En dat is best wel spannend”, zegt beoogd fractievoorzitter Harma Zwiers. “Dat vergt een andere manier van politiek bedrijven. Maar het is nodig. Het is slecht gesteld met het vertrouwen in de politiek. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was dramatisch laag. En dat moeten we ons aanrekenen en daarom moet er nu iets veranderen.”

Het raadsakkoord was een uitdrukkelijk wens in het verkiezingsprogramma van Lokaal Betrokken. De partij beoogt hiermee meer openbaar debat in de raad maar ook daarbuiten. Beoogd wethouder Jur Mellies hierover: “Het gemeentebestuur moet meer zichtbaar worden, en daarbij moeten ook inwoners meer betrokken worden. Dat vergt volgens hem een ander type raad en college. Eentje waarin iedere partij een eigen positie en verantwoordelijkheid heeft en waarbij het zeer wel mogelijk is dat het college voor verschillende thema’s naar wisselende meerderheden op zoek moet.”

Het CDA d0et voor het eerst in haar bestaan niet mee in het college. “Het was lange tijd niet duidelijk of ze wel of niet mee zouden doen”, vervolgt Mellies. “Wij wilden bestuurlijke vernieuwing en in het openbare duidingsdebat van 4 april hebben we duidelijk gemaakt dat onze voorkeur daarom uitging naar een college samen met de ChristenUnie en de PvdA en vierde partij die ook voor verandering was. Gaandeweg de gesprekken werd duidelijk dat de VVD beter bij ons paste dan het CDA. Met een college bestaande uit de ChristenUnie, Lokaal Betrokken, de Pvda en de VVD hebben we een vertegenwoordiging uit alle ‘geledingen’ van de raad, te weten; christelijk, lokaal, socialistisch en liberaal. Wat ons betreft een uitstekend basis voor de komende raadsperiode.”

Zwiers roemt de rol van informateur Bert Nederveen de afgelopen weken. “Het was bij tijden best wel heftig, maar hij heeft het proces altijd correct begeleid.”

De komende weken gaat het raadsakkoord uitgewerkt worden. Bert Nederveen is wederom bereid gevonden om als formateur op te treden. Gemikt wordt om eind juni in een raadsvergadering het raadsakkoord vast te stellen waarbij dan ook het college wordt beëdigd.

Het verslag van de informateur vindt u hier