STADSKANAAL – Onze gemeente staat onder preventief toezicht van de provincie. We staan met de rug tegen de muur. Ook hier dreigt ‘ongekend onrecht’

U hebt vast meegekregen dat onze gemeente in financieel zwaar weer verkeert. Niet door financieel wanbeleid: zeker niet! We krijgen gewoonweg te weinig geld uit het Gemeentefonds voor taken in de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Die taken hebben gemeenten er in 2015 bijgekregen maar dus zonder voldoende financiële middelen. Even voor uw beeldvorming: onze gemeente geeft zo’n 100 miljoen euro per jaar uit en zeker driekwart daarvan krijgen we uit het Gemeentefonds en een kwart hoesten we zelf op (afvalstoffen- en rioolheffing, leges, ozb, etc…). U merkt hoe afhankelijk gemeenten dus zijn van dit fonds.

Niet-sluitende begroting

Het Gemeentefonds wordt periodiek herzien; herijken noemen ze dat. Gemeenten hebben dan wel dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Via een ingewikkeld verdeelmodel – die maar weinig mensen kunnen uitleggen – wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met deze uiteenlopende omstandigheden. Dat pakte de afgelopen jaren voor veel gemeenten slecht uit, zo ook voor ons. Om de afgelopen jaren de begroting rond te krijgen hebben we al diverse keren moeten bezuinigen en hebben we grepen moeten doen uit onze reserves. Maar de bodem van onze spaarpot is bereikt en we staan met de spreekwoordelijke rug tegen de muur. De gemeenteraad vond het genoeg geweest en heeft een lijn getrokken door unaniem een niet-sluitende begroting 2021 in te dienen. De gemeenteraad gaf hiermee een duidelijk signaal af: tot hier en niet verder.

Een ‘Stadskanaaltje’ doen

Tot overmaat van ramp laten de laatste herijkingscijfers zien dat veel gemeenten in de noordelijke provincies straks nóg minder geld krijgen uit het Gemeentefonds. Werkelijk onbegrijpelijk vinden deze gemeenten! Terwijl de herijking toch juist bedoeld is om de uitkering aan gemeenten eerlijker te laten plaatsvinden. Ook onze Commissaris van de Koning de heer Paas vond dit onbegrijpelijk en zei onlangs: ‘de Rijksoverheid moet naar gemeenten over de brug komen met voldoende geld voor haar taken. Het is ook hier ongekend onrecht als de Staat de andere kant op kijkt.’ En zo is het. Van alle kanten wordt de druk op het Rijk opgevoerd om op korte termijn met een oplossing te komen. Meerdere gemeenten in het land kijken naar ons en overwegen nu ook om een “Stadskanaaltje’ te doen en dreigen een niet-sluitende begroting in te dienen.

Onze gemeente staat dit jaar onder preventief toezicht van de provincie. Als er eind van het jaar geen zicht is op verbetering dan dreigt curatief toezicht. Laten we hopen dat het zover niet zal komen en dat het Rijk tijdig tot inkeer komt.

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.