De doelstelling van de gemeente Stadskanaal om in 2020 nog maar 100 kilogram per persoon restafval te hebben is niet gehaald. Tijd voor een evaluatie. 

In maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een pakket maatregelen voor meer afvalscheiding en minder huishoudelijk restafval in 2020. De gemeente Stadskanaal volgt hiermee de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen. De VANG kent twee doelstellingen namelijk: 75% bronscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. De landelijke doelstellingen zijn overgenomen in de nota VANG, waarmee de gemeenteraad op 10 juli 2017 al had ingestemd. Voor de gemeente Stadskanaal zou dat betekenen van 168 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar (=23 kg/jaar afname tot 2020) en van 56% naar 75% scheiding van het huishoudelijk afval in 2020.

Doelstelling niet gehaald

Om de doelstelling van 100 kilogram te halen zijn diverse maatregelen genomen. Zo is o.a. de inzamelfrequentie van de grijze container gewijzigd van eens per twee weken naar eens per 4 weken; kregen huishoudens een voucher voor het gratis brengen van grof afval naar de vuilstortplaats; en mocht de groene gft container in het voorjaar en najaar 6 keer gratis bij de weg. Ook werd een afvaladviseur ingezet die inwoners persoonlijk benaderde en hulp bood bij het verminderen van afval.

Na drie jaar blijkt in de gemeente Stadskanaal de doelstelling van 100 kilogram per persoon niet gehaald te zijn. Over 2018 werd 174 kilogram restafval per persoon opgehaald. In 2019 139 kilogram en in 2020 circa 145 kilogram. De gemeente Stadskanaal staat hierin niet alleen: in geen enkele Groninger gemeente is de doelstelling van 100 kilogram restafval per persoon gehaald.

Openbare raadsevaluatie

Binnen de ambtelijke organisatie wordt gewerkt aan een tussenstand van het VANG project. Die wordt voor 1 april verwacht zei verantwoordelijk wethouder Borgesius in de raadsvergadering van 25 januari. Gezien het belang voor de inwoners heeft de fractie Lokaal Betrokken gevraagd om een evaluatie in een openbare raadscommissie.