MUSSELKANAAL – De nieuwste bevolkingsprognoses laten zien dat de bevolking in Oost Groningen de komende jaren minder hard krimpt en dat er zelfs een groei verwacht wordt van het aantal huishoudens. Toch worden er 8 woningen gesloopt in Musselkanaal en zijn er voorlopig geen concrete plannen voor vervangingsbouw.


Het gaat om de sloop van 4 sociale huurwoningen aan de Hanne Bruininghstraat en 4 woningen aan de Geraniumstraat. De woningen zijn alle in het bezit van de stichting Woonservice. Door een aantal tussenwoningen weg te halen wil de stichting kleinere woonblokken creëren en daarmee de uitstraling van de wijk verbeteren. De overige woningen in de beide straten worden verduurzaamd.

Gemeenteraadsfractie Lokaal Betrokken heeft in de raadsvergadering van 23 november jongstleden de verantwoordelijke wethouder Brongers gevraagd hoe de sloop van de 8 woningen te rijmen valt met de nieuwe bevolkingsprognose en de verwachte groei van met name kleine huishoudens in de gemeente Stadskanaal? ‘Moet er niet juist meer gebouwd worden in plaats van te slopen’, vroeg raadslid Jur Mellies aan wethouder Brongers?

Onlangs heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Volgens de wethouder is nieuwbouw in deze nieuwe woonvisie inderdaad weer meer mogelijk en worden daar ook afspraken over gemaakt met marktpartijen. Op de vraag van een ander raadslid of er voor de 8 woningen die gesloopt gaan worden in Musselkanaal ook weer direct woningen teruggebouwd gaan worden moest de wethouder ontkennend antwoorden. “Het gaat hier om een kwaliteitsslag en een verbetering van de woningvoorraad’, aldus wethouder Brongers. Meerdere fracties vonden het desondanks maar moeilijk te rijmen dat er nu 8 woningen gesloopt gaan worden terwijl verwacht wordt dat er de komende jaren juist meer woningen nodig zijn.

Volgens Kobus Zoutman woonachtig nabij de wijk waar de woningen gesloopt gaan worden kent hij genoeg mensen die graag weer in Musselkanaal willen gaan wonen maar al heel lang op een wachtlijst staan. “De krimp waar de wethouder het over heeft is toch echt omdat ze niks aan de wachtlijsten doen” aldus Zoutman.
In de loop van 2021 wordt de nieuwe woonvisie geëvalueerd en wordt de gemeenteraad over de tussentijdse resultaten geïnformeerd.