Afgelopen maandag 12 juni waren de Algemene Beschouwingen. Bij de behandeling heeft de fractie Mellies|Lokaal Betrokken  een motie ingediend om het heractiveren van de rekenkamerfunctie in de gemeente Stadskanaal weer bespreekbaar te maken; Stadskanaal heeft namelijk al geruime tijd geen actieve rekenkamercommissie meer. De motie is raadsbreed gesteund.

Sinds 1  januari 2006 is het instellen van een rekenkamer (of commissie) verplicht voor elke gemeente en provincie. De instelling van een lokale rekenkamer is ontstaan uit de behoefte aan meer transparantie en verantwoording over het gevoerde beleid. Burgers hebben recht te zien hoe hun ‘belastingcenten’ worden uitgegeven. Met andere woorden; of het geld ook daadwerkelijke doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteed wordt.

Lokaal Betrokken is blij met de raadsbrede steun voor de motie. Met het ondertekenen van de motie hebben alle fracties zich uitgesproken over het belang van een goed functionerende rekenkamer(of commissie); en die kwalitatief goede onderzoeksrapporten levert. Het is vooral van belang nu er veel geld richting gemeenten is gegaan voor de uitvoering van taken op het vlak van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten hier verantwoordelijk voor. De transitie (de overgang) is dan wel uitgevoerd, maar de vormgeving van de taken (de transformatie) is nog in volle gang. Juist op dit gebied kan een rekenkamer van meerwaarde zijn.

De volgende stap is nu te bespreken hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de rekenkamerfunctie en tegen welk budget. Dan zal ook duidelijk worden welke partijen  ‘de daad bij het woord’ durven te voegen.

Wordt vervolgd….