Tijdens de begrotingsvergadering 2024 heeft de raad ingestemd met een proef voor ophanghaken PMD zakken.

Hierin begroot de gemeente de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en de jaren erna (meerjarenraming). We hebben een motie ingediend samen met de PvdA, SP, CDA, GBS en (CU) over ophanghaken voor PMD-zakken. We kregen veel signalen, niet alleen in de afgelopen periode, over overlast van rondslingerende PMD zakken ( plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkverpakkingen) en zwerfafval door opengescheurde zakken. Dit is al vaker besproken in en door de raad.

Nu wordt er in diverse gemeenten al gewerkt met kroonhaken/ophanghaken waar men de PMD zakken aan kan hangen. Nu willen we het college verzoeken om een proef of pilot te gaan doen met kroonhaken in een aantal straten of een wijk, eventueel in samenwerking met een dorps of wijkraad. Het liefst in een wijk waar veel overlast ervaren wordt. Er zou ook een keuze gemaakt kunnen worden dat inwoners zelf mee willen doen aan deze proef/pilot. Hiervoor kunnen inwoners zich dan zelf voor aanmelden. En dat daar aanleiding hiervan een evaluatie plaatsvindt. Belangrijk is dat op de meest snelle en makkelijke manier gaat, dat kan het college het beste beoordelen.

Uiteindelijk willen we inzichtelijk krijgen of deze haken zorgen voor minder overlast en of dit systeem door inwoners wordt gewaardeerd. Mocht de proef positief ontvangen worden, dan willen we voorstellen dat inwoners zelf een systeem kunnen aanvragen, want immers niet alle straten zijn hier geschikt voor. Dus echt vanaf onderop. Daarbij denken we dat het voor handhaving makkelijker controleren is of er daadwerkelijk goed gescheiden is. En willen we inzichtelijk krijgen of dit een aanvulling kan zijn op onze afvalinzameling (betere scheiding).

De motie is unaniem aangenomen.

 

Hierbij onze inbreng en motie:

Inbreng Lokaal Betrokken
Motie ophanghaken