Collegepartij Lokaal Betrokken stapt uit de coalitie. Dit nieuws heeft fractievoorzitter Harma Zwiers vandaag de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Stadskanaal laten weten. Er is naar de mening van de partij een onoverbrugbaar meningsverschil over de manier van besturen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was het belangrijkste speerpunt van de partij Lokaal Betrokken een nieuwe bestuurscultuur en een andere manier van politiek bedrijven. Lokaal Betrokken kwam als grote winnaar uit de verkiezingen; van één naar drie zetels. Na de verkiezingen was de partij in beeld voor deelname in een college. Inzet bij de formatie was te komen tot een raadsakkoord.

Uiteindelijk vonden de ChristenUnie, PvdA, VVD en Lokaal Betrokken elkaar in een te vormen college. Het raadsakkoord is er niet gekomen wel een collegeprogramma op hoofdlijnen waarbij de gemeenteraad heel duidelijk ook een rol zou krijgen. Bij de installatie van het nieuwe college is door de raad de intentie uitgesproken is op termijn met een actieprogramma versterking lokale democratie te komen met daarin een aantal duidelijke afspraken.

“Na twee jaar als collegepartij moeten we jammer genoeg constateren dat naar onze mening er geen fundamentele stappen zijn gezet richting een andere bestuurscultuur”, aldus fractievoorzitter Harma Zwiers. “En dat we als raadsfractie te weinig ruimte krijgen ons eigen geluid te laten horen.”

Dit kwam volgens Zwiers o.a. naar voren in diverse besluitvormingsprocessen waarin wij merkten dat er onvoldoende ruimte was voor input en samenwerking vanuit alle raadsfracties. Zwiers vervolgt: “Daarnaast vinden we het van groot belang dat onze inwoners tijdig worden geïnformeerd en gehoord over belangrijke kwesties die hun rechtstreeks raken. We zien dit te weinig gebeuren.”

Over deze en nog enkele andere zaken blijkt een verschil van inzicht tussen Lokaal Betrokken en de overige collegepartijen. “Ondanks de diverse constructieve gesprekken die we hierover de afgelopen weken gevoerd hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat er naar onze mening een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat over wat een nieuwe bestuurscultuur inhoudt”, aldus Zwiers. In overleg met fractie, partijbestuur en onze wethouder heeft de partij het moeilijke besluit moeten nemen uit het college te stappen. Ze blijven zich vanuit hun nieuwe rol op een constructieve manier inzetten voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal. “Daar zijn we tenslotte volksvertegenwoordigers voor”, zegt Zwiers.