Lokaal Betrokken heeft aansluiting gevonden bij provinciale partij Groninger Belang. Groninger Belang  bestaat uit lokale politieke partijen binnen de provincie Groningen. Ze doet mee aan de Statenverkiezingen op 20 maart.

Groninger Belang is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor de belangen van alle
inwoners van de provincie Groningen: Stad & Ommeland. Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door de lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Hierdoor weet het als geen ander wat er in gemeente en regio speelt.

Groninger Belang laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: “Wat is goed voor onze provincie en onze inwoners?” Ze staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid het platteland, een gezonde woonomgeving en het behoud van onze Groninger taal en ons Gronings cultureel erfgoed.

Lokaal doen wat lokaal kan

Groninger Belang legt de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten. Daarmee krijgen inwoners meer te zeggen over hun eigen omgeving. Het credo van Groninger Belang is: lokaal doen wat lokaal kan. En daar is Lokaal Betrokken het hartgrondig mee eens.

Enige kandidaat namens Lokaal Betrokken bij de Statenverkiezing is Jur Mellies. Jur is fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal.  Jur hierover: “We zijn sinds kort lid van Groninger Belang en ik sta vooralsnog op een onverkiesbare plek (nr. 42). Maar dat deert ons niet. Belangrijker is dat we nu een directe verbinding hebben met de provincie. Er komen in de nabije toekomst nog belangrijke zaken op ons af als gemeente, zoals: de energietransitie, de nieuwe omgevingswet, en wellicht een gemeentelijke herindeling? Dan wil je een gelijkgestemde partner in de Staten die opkomt voor onze belangen. Die hebben we nu dus gevonden. We zijn er blij mee.”

Groninger Belang bezet momenteel drie zetels in de Provinciale Staten. Ze hoopt er na de verkiezingen op 20 maart één of meerdere zetels aan toe te voegen. De komende weken wordt er campagne gevoerd.

Voor het verkiezingsprogramma van Groninger Belang: klik hier