Zoals bekend houdt de stikstofproblematiek de gemoederen flink bezig. Hiervoor zijnverregaande maatregelen aangekondigd om de uitstoot van stikstof, gebiedsgericht te verlagen.

Dit betekent voor de gemeente Stadskanaal richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen van 47% voor bepaalde gebieden. Het gaat hier om stikstofverbindingen en dan met name Nox (stikstofoxide) en NH3 ( ammoniak).

We hebben in Nederland 162 Natura 2000 gebieden, versnipperd over heel Nederland en de dichtstbijzijnde is Lieftinghsbroek bij Vlagtwedde. Natura 2000 is een Europese lijst met natuurgebieden die extra beschermd moeten worden. Dit betekent dat in deze gebieden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Zorgen

Het nieuws uit de startnotitie is ingeslagen als een bom. De agrarische sector is van groot belang voor voedselproductie, waterberging, landschapsbeheer en recreatie. En daar mogen we trots op zijn en daarom verdienen onze boeren respect en waardering.

Wij van Lokaal Betrokken maken ons zorgen over de nadelige gevolgen voor onze agrarische sector en over de leefbaarheid van de gemeente Stadskanaal. We missen op dit moment de menselijke maat vanuit de overheid. Er wordt zelfs gesproken over gedwongen stoppen, verplaatsing of onteigening van boerenbedrijven. Dit zorgt voor onrust onder de boeren.

Het is juist nu erg belangrijk om in gesprek te blijven met onze agrariërs, natuurorganisaties en andere overheden om aandacht te hebben voor de maatregelen die de natuur moeten beschermen en om boerenbedrijven perspectief te bieden. Onze boeren zijn hardwerkende en innovatieve ondernemers die prima in staat zijn om mee te denken over oplossingen in dit ingewikkelde dossier.

Wat vinden wij:

  • Blijf in gesprek met alle sectoren, dus ook industrie, transport, luchtvaart
  • Geef de boeren een goed perspectief om de toekomst te waarborgen
  • Zorg voor plaatselijke metingen, niet alleen stikstof- depositie maar ook op het gebied van beheer en bodemtoestand. Meten is weten!
  • Inzetten op innovatie
  • Inzetten op herstel van vertrouwen richting (lokale) overheden
  • Vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze natuurgebieden en voor de toekomst van onze boeren