STADSKANAAL – Dinsdagmiddag  2 februari verzorgt de gemeente Stadskanaal een live-uitzending op Vimeo met prominente gasten over de penibele financiële situatie waarin de gemeente verkeerd.

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft dit jaar een ongekende stap gezet door een niet-sluitende begroting vast te stellen. Die beslissing heeft inmiddels indruk gemaakt bij de provincie en ook bij het ministerie. Dat wordt uitgenut in een lobby die er uiteindelijk toe moet leiden dat er meer geld uit Den Haag komt.
Ook vanuit een wetenschappelijke bril is dit een thema dat aandacht verdient. De steeds verdergaande globalisering zorgt ervoor dat in Europa de kloof tussen krimpregio’s en bruisgebieden steeds groter wordt.
Daarom verzorgt de gemeente Stadskanaal een live-uitzending waarin ook de wetenschappelijke kijk op onze problematiek voor het voetlicht wordt gebracht.
Tegen die achtergrond wordt er op dinsdag 2 februari om 15:30 uur a.s. in een studio in Groningen een tafelgesprek georganiseerd met professor Caspar van den Berg, professor Bettina Bock, professor Douwe Jan Elzinga en de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Het gesprek wordt geleid door Janine Abbring, bekend van onder andere zomergasten.
Het zal dan gaan over de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein op de financiële positie van regionale gemeenten.

De uitzending is hier terug te kijken.