Stadskanaal – Leden van de lokale partij Lokaal Betrokken hebben in een extra Algemene Vergadering een nieuw bestuur gekozen. Deze heeft vervolgens uit haar midden – unaniem – Harma Manning naar voren geschoven als nieuwe voorzitter. Manning volgt daarmee Jur Mellies op als voorzitter van het bestuur.

Lokaal Betrokken heeft als nieuwkomer bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar één zetel weten te bemachtigen. Mellies nam toen als eerst gekozene zitting in de raad van de gemeente Stadskanaal en was daarmee naast voorzitter van het bestuur ook opeens fractievoorzitter. Mellies hierover: ‘We waren het er al gauw over eens dat het voorzitterschap van de fractie en dat van het bestuur niet in één persoon verenigd moest zijn.’ 

En dus moest er een nieuwe voorzitter van het bestuur komen. Maar die was gauw gevonden in de persoon van Harma Manning. Mellies is blij met de benoeming van Manning. “Harma is onze lijstopvolger en vanaf het prille begin een waardevolle kracht binnen onze partij; daarbij geniet zij het vertrouwen van de overige leden. Ze is de juiste persoon voor deze functie.”