Er is veel te doen rondom de omstreden Nashville-verklaring. Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Daarom hebben veel gemeenten en alle provincies uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap de regenboogvlag gehesen.

De SP, PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 betreuren het dat de gemeente Stadskanaal deze vlag niet heeft gehesen. Deze partijen vinden het een gemiste kans om op deze manier de omstreden Nashville-verklaring sterk af te wijzen. Dit ondanks dat de gemeente Stadskanaal 11 oktober jongstleden het regenboogconvenant heeft ondertekend. Deze vijf partijen gingen er dan ook vanuit dat de regenboogvlag ook in de gemeente Stadskanaal uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap zou zijn gehezen. Ze zijn teleurgesteld dat dit niet is gebeurd. Daarom sluiten ze zich van harte aan bij de woorden van de CdK, Rene Paas, die schreef: ”Natuurlijk is er niks mis met stabiele gezinnen met een pappa en mamma. En dat geldt ook voor andere manieren van samenleven, waarin mensen van elkaar houden en zorgen voor elkaar. Bij ons mag iedereen zijn zoals hij is.”

Machteld Luijken, fractievoorzitter SP
Egbert Hofstra, fractievoorzitter PvdA
Erik Bieze, fractievoorzitter Gemeentebelangen Stadskanaal
Jur Mellies, fractievoorzitter Lokaal Betrokken
Klaas Pals, fractievoorzitter D66