De Oost-Groninger gemeenten en de gemeente Westerkwartier ontvangen geen gelden uit het Volkshuisvestingsfonds. De overige Groninger gemeenten wel. Hoe kan dat vraagt Lokaal Betrokken zich af?

Het Volkshuisvestingsfonds is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare gebieden. Gebieden waar kwalitatief goede woningen en een prettige leefomgeving niet vanzelfsprekend zijn. Landelijk zijn in totaal 48 aanvragen ingediend voor 75 deelplannen. En er viel ruim 400 miljoen euro te verdelen. Ook de Oost-Groninger gemeenten hebben een aanvraag ingediend maar die zijn dus niet gehonoreerd.

‘Waar ligt dat dan aan?’, vraagt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken zich af. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college. Zo wil hij onder meer weten welk bedrag er aangevraagd is en voor welke plannen? En waren de plannen naar de mening van het college realistisch en uitvoerbaar? ‘We wonen in een kwetsbaar gebied. En konden de gelden goed gebruiken’ vervolgt Mellies. ‘Ik ben benieuwd naar het waarom van de afwijzing. Kan het zijn dat de Oost-Groninger gemeenten te hoog hebben ingezet? Was het wellicht beter geweest lager in te zetten?’.  Mellies hoopt binnenkort antwoorden te krijgen.