De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De kiezer heeft gekozen. Grootste partij is geworden de ChristenUnie, gevolgd door de partijen CDA, SP, PvdA, GBS, VVD, Lokaal Betrokken en D66. De volgende stap is te komen tot een college. Traditioneel neemt de grootste partij het voortouw bij het proces van college- of coalitievorming. Een informateur is reeds gevonden. Als eerste staat een ‘fractiebreedoverleg’ op de agenda.

Als informateur is gekozen voor de heer Bert Nederveen, thans wethouder namens de ChristenUnie in de gemeente Zuidhorn. De vergadering zal worden voorgezeten door de heer Borgesius. Ook de heer Nederveen is aanwezig. Hij zal als informateur het komende proces begeleiden.

Het is de bedoeling dat bij agendapunt 2 namens iedere fractie een interpretatie van de verkiezingsuitslag wordt gegeven. Ook wordt iedere fractie gevraagd vijf speerpunten te noemen die in het bestuursakkoord zouden moeten worden opgenomen. Het bestuursakkoord is een document dat de partijen die samen de coalitie vormen en het college samenstellen opstellen.

Met deze informatie gaat de informateur aan de slag. Ook zal de informateur dezelfde week nog met elke fractie apart een gesprek voeren. Daarna zal er met de fracties verder worden onderhandeld.

Het fractiebreedoverleg is openbaar en vindt plaats op dinsdag 3 april in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20:00 uur.