Gaan we met z’n allen fors meer betalen voor onze energie? Dat is de vraag. Afgelopen maanden zijn de prijzen voor gas en elektriciteit fors gestegen. Dit zou onder andere komen door de laatste winter – die vrij streng was; een te lage gasreserve waardoor energieleveranciers genoodzaakt waren versneld (duur)in te kopen en de afhankelijkheid van gas van buiten Europa (Rusland). Dit alles heeft tot gevolg dat huishoudens, op jaarbasis, straks honderden euro’s meer kwijt zijn aan energiekosten. Huishoudens die het al niet zo breed hebben komen hierdoor in nog grotere problemen. Energiearmoede ligt op de loer. Er zal iets moeten gebeuren.

Naast de verhoging van de kale leveringstarieven voor gas en elektriciteit betalen we ook nog eens energiebelasting: een overheidsheffing over elke verbruikte kilowattuur stroom of kubieke meter gas. Ook deze heffing is substantieel. Het zou onze (demissionaire) regering  sieren deze belasting naar omlaag toe bij te stellen zodat de energierekening onder aan de streep weer wat betaalbaarder wordt.

Daarnaast zou haast gemaakt moeten worden met het isoleren van woningen. Immers, energie dat je niet verbruikt hoef je ook niet af te rekenen. Maar isoleren kost geld en als je al niet veel te besteden hebt dan kan zo’n investering dus ook niet uit. Daar zou lokaal iets aangedaan kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld het ‘Gebiedsfonds Stadskanaal op zon’. Een riante pot met geld die gevuld is door initiatiefnemers van diverse zonneparken in onze gemeente. Onlangs berichtte het Dagblad van het Noorden dat de aanvragen bij het fonds stagneerden en het fonds riep organisaties en instellingen dringend op om verzoeken tot financiering in te dienen, want er zat nog 450.000 euro in de pot. Dit geld zou natuurlijk ook ingezet kunnen worden voor het isoleren van woningen van huishoudens met een kleine beurs. Echter dat laten de ‘statuten’ van het fonds niet toe want alleen ‘rechtspersonen’ kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het fonds.

Lokaal Betrokken wil dat bij de realisatie van komende zonneparkinitiatieven de opbrengsten anders, beter en op een eerlijkere manier verdeeld wordt zodat alle inwoners ervan mee kunnen profiteren: and not just the happy few! De gemeenteraad gaat er binnenkort over praten. Wordt vervolgd.

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.