Het klimaat verandert te snel. Dat is niet wenselijk, en daarom moeten er maatregelen genomen worden om het ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden.

En door nu door te pakken zal het ook kansen gaan bieden voor onze economie, onze welvaart en ons duurzame verdienvermogen. Althans zo staat het in het Klimaatakkoord dat eind juni is gepresenteerd. Ik ben er niet gerust op.

Begrijp me niet verkeerd: natuurlijk hebben wij een plicht om het voor latere generaties ook leefbaar te houden. Wij van Lokaal Betrokken zijn dan ook vóór duurzaamheid, maar we vragen ons wel af wat het Klimaatakkoord nu concreet gaat betekenen voor Jan met de pet? Zo moeten we van het gas af, en wil de regering het liefst dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Al in 2030 moeten er flinke stappen gezet zijn. Wat wordt er nou van ons verwacht? Wat gaat het ons kosten? Kunnen we dat allemaal wel betalen? En zo zijn er nog veel meer vragen maar nog geen antwoorden. Ik ben er niet gerust op.

Regionale Energiestrategie

Onderdeel van het Klimaatakkoord is de energietransitie. We moeten af van fossiele brandstoffen, het doel is 100% duurzame energie. Van regio’s wordt verwacht dat ze met plannen komen om deze doelstellingen te realiseren: een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). De provincie Groningen is een regio. Nou hebben wij binnen onze gemeente voldoende ruimte om onszelf te bedruipen qua duurzame energie. De gemeenteraad heeft vorig jaar al een visie op zon en een nota duurzaamheid vastgesteld. We zijn al best goed bezig als gemeente. Maar elders in het land – dan doel ik op de stedelijke gebieden (Randstad) en gebieden met zware industrie – hebben die ruimte niet. Gaat dit dan betekenen dat van onze regio verwacht wordt dat wij ook de duurzame energie gaan leveren voor die gebieden? En wat gaat dat dan wel niet betekenen voor ons landschap? En hebben wij daar lokaal dan nog iets over te zeggen? Of wordt het ons onder druk opgelegd? Wederom veel vragen en nog geen antwoorden. Ik ben er niet gerust op.

Wordt vervolgd…

Link naar startdocument Regionale Energiestrategie Groningen

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.