Jongeren vormen een essentieel onderdeel van onze samenleving en hun betrokkenheid bij de politiek is enorm belangrijk voor onze democratie.

Het is jammer om te zien dat jongeren vaak ondervertegenwoordigd zijn in het politieke proces. Soms denken jongeren dat hun mening er niet toe doet, maar dat is in onze ogen absoluut niet waar!

Echter, in de tijd waarin de stem van de jeugd luider klinkt dan ooit tevoren, is het erg belangrijk om hun mening serieus te nemen en ze actief te betrekken bij politieke besluitvorming.

De kracht ligt in onze ogen in hun frisse perspectief en hun vermogen om onbevreesd kritiek te uitten op de stand van zaken. Jongeren zijn niet gebonden aan traditionele denkwijzen en kaders. Deze eigenschappen maken jongeren juist waardevol in de politiek.

Toch worden jongeren vaak niet gehoord, worden gezien als te jong en onervaren. Hier zijn we het absoluut niet mee eens. Ze zijn degelijk betrokken bij maatschappelijke kwesties en hebben meningen over diverse onderwerpen zoals onderwijs en hun leefomgeving.

Het is juist aan de politiek om deze jongeren een stem te geven en hun input serieus te nemen. Dit kan door middel van jongerenraden of door actief te luisteren naar hun ideeën.

Waarom is het zo belangrijk dat jongeren meepraten in de politiek?

Als jongeren niet kunnen meepraten en denken over bepaalde kwesties, worden besluiten misschien niet gemaakt met hun belangen in gedachten.

Dus hierbij een oproep voor alle jongeren. Jullie stem is belangrijk, jullie kunnen het verschil maken. Door mee te praten en deel te nemen aan de politiek, kunnen jullie ons helpen om betere afwegingen te laten maken.

Wil je met ons meedenken of heb je een ander idee voor onze gemeente? Mail ons dan via info@lokaalbetrokken.org.

Harma Zwiers-Manning Fractievoorzitter Lokaal Betrokken