De gemeente Stadskanaal verwacht volgend jaar een tekort van 7 miljoen euro. Ook in de jaren daarna dreigen miljoenentekorten. Nieuwe bezuinigingen dreigen maar de voltallige gemeenteraad vindt dat onverantwoord.

De tekorten zijn te wijten aan structureel te weinig geld vanuit het Rijk voor de taken die ze een aantal jaren geleden (2015) bij de gemeenten heeft neergelegd, te weten: de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de zorg om mensen met en zonder een beperking weer aan het werk te krijgen.

Ook de afgelopen jaren waren er gaten in de begroting. Die heeft de gemeente kunnen dichten door steeds een greep te doen uit de reservepot. Die pot was redelijk goed gevuld doordat de gemeente altijd gedegen financieel beleid heeft gevoerd. Maar de bodem van de reservepot komt nu rap in zicht; er zal nu iets moeten gebeuren.

maatregelen noodzakelijk

Het college heeft daarom een pakket aan mogelijke maatregelen opgesteld die mogelijk kan leiden tot een verruiming van de financiële positie. Ze heeft de maatregelen ingedeeld in vier groepen: voortgang van een eerdere ambitienota (€ 1.025.000,-); min of meer acceptabele maatregelen (€ 3.430.300,-); aanvullende maatregelen (€2.300.000,-) en maatregelen die ze liever niet wil voorstellen (sluiting theater Geert Teis, sluiten bibliotheeklocaties, sluiten twee of alle zwembaden).

Het tot uitvoering brengen van de maatregelen zal leiden tot afbraak van belangrijke voorzieningen; en dat terwijl de afgelopen tien jaar al fors bezuinigd is. De voorgestelde maatregelen gaan fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken daarom ook te ver: “Het is toch van de zotte dat wij moeten bezuinigen omdat het Rijk verzaakt met voldoende middelen over de brug te komen?” Het is mooi geweest vindt hij. “Tot hier en niet verder.” De overige fracties in de gemeenteraad zijn dezelfde mening toegedaan. Vanavond zullen zij zich in een  raadscommissievergadering unaniem uitspreken tegen nog meer bezuinigen.

hakken in het zand!

Met het voornemen niet nog meer te willen bezuinigen dreigt preventief toezicht van de provincie. “Het is dan maar zo”, zegt Mellies. “Veel gemeenten hebben te maken met tekorten. Wij verwachten dat meer gemeenten de hakken in het zand zullen gaan zetten in de hoop dat het Rijk snel met extra geld over de brug komt.”