Door de inval van Rusland in Oekraïne staat de graanschuur van Europa in brand. Brandstof- en energieprijzen vliegen door het dak.

De overheid komt ons enigszins tegemoet in de energiekosten en gelukkig worden de minima wat extra geholpen. Inmiddels is ook duidelijk dat het BTW tarief op brandstof wordt verlaagd.

In de media wordt gemeld dat de tarweprijs is gestegen van €250 naar €400 per ton. Dit heeft samen met de gestegen energieprijzen gevolgen voor de prijs van onze boodschappen. De overheid maakt zich meer druk over stikstof, dan over die gestegen prijzen en de beschikbaarheid van ons voedsel.

Op gemeentelijk politiek niveau kunnen we hier niet veel aan doen. Maar we kunnen er wel wat van zeggen! Zet de “groene” maatregelen voorlopig in de ijskast. Denk b.v. aan de green deal, het al dan niet een beroep kunnen doen op derogatie en al die andere stikstofmaatregelen. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen halveren, zouden we eerst achterwege kunnen laten. Al deze maatregelen komen de opbrengst en het gebruik van landbouwgrond niet ten goede. Laten we, in ieder geval voorlopig, stellen dat voor die “groene” maatregelen geldt: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Lokaal Betrokken wil ruimte voor de agrarische sector, zeker als de graanschuur in brand staat!