De cursus Politiek Actief is gisteravond met succes afgesloten. In vier avonden werden de deelnemers bijgepraat over de werking van het lokaal bestuur. Gisteravond woonden de cursisten een raadsvergadering bij. Aan het einde hiervan ontvingen de cursisten uit handen van burgemeester Galama een certificaat.

De bedoeling van de gratis cursus was om meer mensen te interesseren voor de lokale politiek. En dat is gelukt. De opkomst was maximaal. De cursus werd verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat – en begeleid door Koen Willems (griffier), en initiatiefnemers Egbert Hofstra (Pvda) en Jur Mellies (fractie Mellies|Lokaal Betrokken).

Opbouw cursus

In vier avonden werden de deelnemers o.a. uitgelegd hoe de gemeentelijke organisatie in elkaar steekt; hoe de lokale politiek werkt en hoe besluitvorming tot stand komt; wat de relatie van de gemeente met de andere overheden als de provincie en het Rijk is. Ook werd door wethouder Johan Hamster op ludieke maar heldere wijze de financiën van de gemeente uit de doeken gedaan.

Wethouder Hamster legt uit

Een avond is gewijd aan het ‘debat’. Deze werd verzorgd door Joost Kooiman, trainer en coach van debat.nl. Hilariteit alom en het ging er bij tijd en wijle stevig aan toe. Het werd duidelijk dat velen onder de cursisten niet op hun mondje gevallen waren; er zaten een aantal zeer vaardige debaters onder de deelnemers.

Op de laatste avond woonden de cursisten een raadsvergadering bij. Voor de vergadering werd door Koen Willems (griffier) de agenda doorgenomen en uitgelegd. Jammer was wel dat de agenda van die avond niet de meest interessante van het jaar was; droge stof en weinig debatten. Gelukkig duurde de vergadering niet al te lang, en konden de cursisten aan het einde ervan hun certificaat in ontvangst nemen. Na de vergadering is er nog lang nagepraat over de cursus onder het genot van een hapje en een drankje.

Deelnemers enthousiast

De deelnemers waren unaniem enthousiast over de cursus. Niet te lang, niet te kort, precies goed! Ook werd er geopperd of er wellicht een vervolg gegeven kon worden op de cursus maar dan meer over specifieke onderwerpen. Dit idee is wat ons betreft zeer zeker het onderzoeken waard. Als we op deze wijze meer inwoners kunnen betrekken in wat er speelt in de gemeente, dan juichen we dat zeker toe.

Er wordt overwogen de cursus Politiek Actief periodiek te herhalen, wellicht eens in de twee jaar?

Lokaal Betrokkenen tonen hun certificaat