Goed nieuws voor onze dierenweides in de gemeente Stadskanaal!

 

In de vergadering van 20 februari jl. heeft Lokaal Betrokken een motie ingediend over het behoud van hertenkampen.
Raadslid Erik Louwdijk zei toen “We vragen ons af voorzitter, wat volgt er nog meer?” De motie is toen aangenomen met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Dinsdag 12 december 2023 is bekend geworden dat hertenkampen toch mogen blijven bestaan. Binnenkort komt de zogenoemde positieflijst met dieren die als hobby-of huisdier mogen worden gehouden. Herten staan niet op die lijst. De lijst is bedoeld om het welzijn van de dieren te beschermen en het gevaar voor mensen te beperken.

De minister erkent dat er veel protesten zijn gekomen uit het hele land tegen het verdwijnen van deze hertenkampen. Veel mensen, en ook politieke partijen hebben benadrukt dat hertenkampen in Nederland een lange geschiedenis hebben, op grote schaal voorkomen en een maatschappelijk waarde hebben.
Dat heeft de minister er uiteindelijk toe gebracht in dit uitzonderlijke geval, een permanente vrijstelling voor houders van dam-en edelherten te geven van het verbod van dieren te houden die niet op de positieflijst staan.

Mensen kunnen de dieren blijven houden en mee fokken. Hiermee is het voortbestaan van hertenkampen gered.

 

Lokaal Betrokken is erg verheugd over dit resultaat!!

 

 

Erik Louwdijk