Omdat er minder asielzoekers naar Nederland kwamen, vond het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vorig jaar maart dat het asielzoekerscentrum (azc) aan de Brink 7 in Musselkanaal wel gesloten kon worden. Uit de lokale gemeenschap was er veel weerstand tegen dit voorgenomen besluit. Ook een raadsbreed gesteunde motie aan het adres van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om het centrum vooral niet te sluiten, mocht niet baten. Het azc dat 25 jaar zonder noemenswaardige problemen had gefunctioneerd, moest in oktober 2018 zijn deuren sluiten. Dit tot groot verdriet van omwonenden, personeel en de gemeente.

Nu – iets meer dan een jaar later – is daar opeens het nieuws dat het COA het asielzoekerscentrum aan de Brink weer wil heropenen, met als gevolg: ongeloof, verbazing maar ook boosheid vooral onder Muzzelknoalsters. Reden voor een mogelijke heropening is dat het aantal asielzoekers dat in Nederlandse azc’s verblijft weer is gestegen. Daarnaast is er een toestroom van vluchtelingen uit zogenaamde ‘veilige landen’. Het zijn met name mensen uit deze groep die voor veel overlast zorgen; in Ter Apel kunnen ze u er alles over vertellen. Hiertegen optreden blijkt nog niet zo makkelijk. Wij van Lokaal Betrokken begrijpen dan ook de zorgen die leven bij onze inwoners.

Er ligt nu dus een officieel verzoek van het COA aan het adres van de gemeente om het AZC te heropenen. Goede communicatie met inwoners is belangrijk. Gemeente, politie en het COA willen daarom op korte termijn in gesprek met inwoners van Musselkanaal en willen graag horen welke vragen er bij hen leven, en welke zaken zij belangrijk vinden bij een mogelijke heropening. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in de besprekingen tussen de gemeente en het COA, en zal uitmonden in een voorgenomen besluit. Ook dit zal teruggekoppeld worden naar de inwoners.

Wij vinden het belangrijk dat er keiharde afspraken worden vastgelegd in het bestuursakkoord tussen COA en gemeente over plaatsing van zogenaamde ‘veiligelanders’. Wij willen geen toestanden zoals in Ter Apel. Als daarover geen duidelijkheid komt dan blijft het azc in Musselkanaal wat ons betreft gesloten.

Jur Mellies

Jur Mellies

Fractievoorzitter van Lokaal Betrokken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Veenkoloniaal in hart en nieren.