Het college van de gemeente Stadskanaal heeft gisteren een principebesluit genomen over een heropening van het azc Musselkanaal. Het gaat om de opvang van statushouders en om asielzoekers die kansrijk zijn op een vergunning.

De opvanglocatie wordt een zogenaamde procesopvanglocatie (pol) waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat er geen asielzoekers zullen worden opgevangen uit veilige landen, tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben. In een pol worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). ‘Met de keuze voor een procesopvanglocatie (pol) maken asielzoekers uit veilige landen dus op voorhand weinig tot geen kans om in Musselkanaal geplaatst te worden’, aldus de gemeente. Lokaal Betrokken is blij met deze voorwaarde al houden we nog wel een slag om de arm. Want wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met: …tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben?

Vanuit de locatie Musselkanaal gaan de partijen op termijn zorgen voor een warme overdracht naar gemeenten in de regio zodat begeleiding naar passend werk, huisvesting, integratie, inburgering en participatie sneller verloopt. Ook daar willen wij van Lokaal Betrokken graag iets meer duidelijkheid. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor inwoners van de gemeente Stadskanaal die ook op een woning wachten? Daarnaast zijn we benieuwd wat heropening van het azc betekent voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

Het azc wordt minimaal voor een periode van 3 jaar heropend, wellicht langer. Ook zal er door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) fors worden geïnvesteerd in de gebouwde omgeving, en worden er afspraken gemaakt over de locatie mocht het COA na drie jaar wel tot sluiting overgaan. Wij van Lokaal Betrokken had liever gezien dat de heropening voor onbepaalde tijd zou zijn.

Het besluit dat voorligt is een principebesluit. Op 25 februari is er nog een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers en op 26 februari voor inwoners. Op 3 maart wordt de overeenkomst besproken in de gemeenteraad en kan ze haar wensen of bedenkingen aan het college kenbaar maken. Daarna zal het college een definitief besluit nemen.