De voorzitter van de veiligheidsregio heeft  de azc locatie Musselkanaal aangewezen als nood-quarantaine en -isolatielocatie voor ongeveer 50 besmette inwoners van het azc Delfzijl.

Dit besluit is buiten het gemeentebestuur om gedaan. De bevoegdheid van de voorzitter volgt uit de wet Veiligheidsregio’s. Burgemeester van Mastrigt en wethouder Brongers hebben de fractievoorzitters vrijdagavond laat nog geïnformeerd. Zaterdagmiddag al worden de eerste bewoners verwacht. De gemeente heeft wel nog een aantal voorwaarden kunnen inbrengen. Zo worden er bijvoorbeeld hekken rondom de locatie geplaatst; moet de brandveiligheid gegarandeerd worden en moet het COA voldoende en goed opgeleid veiligheidspersoneel inzetten.

“Vrijdagavond half 10 werden de fractievoorzitters voor een digitaal spoedoverleg bijeengeroepen”, zegt fractievoorzitter van Lokaal Betrokken Jur Mellies. “Ik wist toen nog niet waar het om zou gaan. Maar dat werd ons even later snel duidelijk.” De fractievoorzitters kregen te horen dat de azc locatie aan de Brink in Musselkanaal de komende 17 dagen en nood-quarantaine en – isolatielocatie wordt voor ongeveer 50 besmette en mogelijk besmette asielzoekers uit het azc Delfzijl.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan was het noodzakelijk de positief geteste asielzoekers en hun huisgenoten te scheiden van de gezonde, en hen elders in quarantaine te zetten. Vanwege de gezondheid van de bewoners van het azc, de inwoners van Delfzijl en Musselkanaal en daarmee de volksgezondheid in algemene zin, wordt de groep in Musselkanaal in isolatie/quarantaine geplaatst.
“Ik heb zo mijn vraagtekens bij deze uitleg”, zegt Mellies. “Zou het niet logischer geweest zijn de besmette bewoners op de locatie in Delfzijl te houden en juist de niet-besmette mensen naar elders te verplaatsen?”

Ook over het democratisch gehalte van het besluit van de veiligheidsregio heeft de fractievoorzitter van Lokaal Betrokken zo zijn bedenkingen. “Het mag, want zo staat het in de wet, maar het voelt niet goed. Het gaat ook om de gezondheid van onze inwoners. Dat het besluit ons dan even zo tussen ‘neus en lippen’ door meegedeeld wordt, voelt niet goed.”

Op zaterdagmorgen zijn de Ondernemersvereniging en Dorpsbelangen Musselkanaal door het college op de hoogte gesteld, vervolgens hebben direct omwonenden een brief in de bus gekregen en even later is de pers ingelicht. Zaterdag in de loop van de middag zijn de eerste bewoners aangekomen op het azc. De bewoners moeten in hun eigen woonruimte blijven en mogen het terrein niet af, om besmettingen buiten het terrein te voorkomen. Er worden dus hekken geplaatst. Het COA ziet hier op toe en regelt de benodigde zaken, zoals eten en drinken en hygiënemiddelen. De quarantaine duurt maximaal 17 dagen; veertien dagen voor de quarantaine en 72 uur die de GGD nodig heeft voor extra tests.